ANALIZAT E DOMOSDOSHME TË SËMUNDJEVE REUMATIKE

Sapo një sëmundje reumatike të jetë diagnostikuar, disa nga analizat laboratorike janë të domosdoshme dhe të cilat mund të ndihmojnë në vlerësimin e prognozës ose në përcaktimin e shkallës së sëmundjes, dhe që padyshim ndihmojnë mjekun të monitorojë sëmundjet e caktuara reumatike si dhe udhëzimin për trajtimin e mëtutjeshëm.

Në laboratorin tonë i kryejmë të gjitha llojet e analizave që përcaktojnë diagnozën e sëmundjeve reumatizmale, si:

✅ ASTO (Antistreptolizina O)

✅ RF (Faktori Rheumatoid)

✅ Waler Rose

✅ Anti-CCP hs (High Sensitive)

✅ ANA Detect

✅ Anti-ds-DNA IgG, IgM, IgA

✅ Anti-RNP/sm

✅ Anti-SCI-70

✅ SS-A Antitrupat (Sjögren Synd.)

✅ SS-B Antitrupat (Sjögren Synd.)

Për më shumë informata në lidhje me këto analiza apo edhe analizat tjera, na shkruani në Facebook & Instagram, apo na vizitoni direkt në dy laboratorët tanë

Lirim Hyseni – CEO