ANALIZAT MIKROBIOLOGJIKE

TEKNOLOGJI E AVANCUAR

Puna profesionale dhe teknologjinë më të re mundësojnë përpikmërinë e rezultateve të të gjitha llojeve të analizave laboratorike.

STAF PROFESIONAL

Puna profesionale dhe teknologjinë më të re mundësojnë përpikmërinë e rezultateve të të gjitha llojeve të analizave laboratorike.
img-01
MIKROBIOLOGJI