ANALIZAT BIOKIMIKE

TEKNOLOGJI E AVANCUAR

Puna profesionale dhe teknologjinë më të re mundësojnë përpikmërinë e rezultateve të të gjitha llojeve të analizave laboratorike.

STAF PROFESIONAL

VitaLab është licensuar nga Ministria e Shëndetësisë për realizimin e testit RT-PCR për SARS-COV-2.
DDD
HEMATOLOGJIKE
BIOKIMIKE
ANEMIA
INFLAMATION MONITORING
CARDIAC
KOAGULATOIN
RHEUMATOLOGY DIAGNOSTICS
GASTROENTEROLOGY DIAGNOSTIC
img-02
VASCULITIS DIAGNOSTICS
THROMBOSIS DIAGNOSTICS
INFECTIOUS DIAGNOSTICS
GLYCO METABOLISM
METABOLISM
THYROID
FERTILITY/HORMONES
HYPERTENSION
PRENATAL SCREENING
TUMOR MARKERS
BONE MARKER
SPECIFIC PROTEINS
ALLERGY
DRUGS