Biokimike

Laboratori jonë ofron shërbime profesionale biokimike

Mikrobiologjike

Në laboratorin tonë kryhen të gjitha analizat mikrobiologjike

Molekulare

Në VitaLab kryhen edhe Testet Molekulare