Mikrobiologjike

Në laboratorin tonë kryhen të gjitha analizat mikrobiologjike